Hareme Ait Gibi Gösterilen Çıplak Resimler

Harem

Haremde ilgili, bazı kitaplarda ve bazı dergilerde yayınlanan çıplak resimlerin de aslı esası mevcur değildir ve Batılı yazarların hayallerinin mahsulüdür. Bir kısım Batılı yazarlar, kendi hayallerindeki harem hayatını, ressamlar eliyle resme aktararak, meşru ve gayr-ı meşru demeden neşretmişlerdir. Bunlar arasında özellikle padişahın süt banyosu yaptığını, çırılçıplak cariyelerin ortasında poz verdiğini gösteren resimler, tamamen hayal ürünüdür. Bunlardan Hubabname’de kaydedilen ve bir ... Devamını Oku »

Batılı Yazarların Haremle İlgili İftira Ve Çarpıtmaları

osmanli-harem (1)

Haremle ilgili, Cumhuriyet sonrası Türkiye’sinde yayınlanan iftira ve yalan dolu roman, hikâye yahut makalelerin çoğunun kaynağını maalesef, Osmanlı tarihi ile alakalı Batılı seyyahların ve bazı devlet adamları ile araştırmacıların hayal ürünleri olan eserleri teşkil etmektedir. Batılı yazarlar, meseleyi öylesine çarpıtmışlar ve maalesef kendi krallarının aile hayatı ile öylesine karıştırmışlardır ki, yazdıkları eserle ve günümüzde yayınlanan en ahlaksız erotik romanları ve ... Devamını Oku »

Osmanlı Padişahları ve İçki Yasağı #2

iv-murat

Zamanı geldi. Arşivlere girebilecek kültür seviyesine ulaştık. Milli Kütüphanedeki Cumhuriyetin ilk yıllarında ve Ankara’da yayınlanmış bulunan bazı gazete ve dergilere göz attık. Gördük ki, bu gazeteler de, de tıpkı tarih hocalarımız gibi, İstanbul’da oturan padişah ve kısaca bütün Osmanlı aleyhine haberlerle doluydu. Bu gazetelerin yaptıklarını yapan önemli bir kaynak daha vardı; bunlarda tarih hocamızı ve Ankara’da çıkan yayın organlarını destekliyor ... Devamını Oku »

Osmanlı Padişahları ve İçki Yasağı

iv-murat

Osmanlı devletinde padişahların içki yasağını deldikleri ve gayr-i meşru eğlenceler tertip eyledikleri hakkındaki çarpıtmalar. Günümüzde, Osmanlı Devleti’ne cephe alan belli mihraklar ve karanlık güçler, iki kol halinde, en uzun ömürlü İslam Devleti olan Osmanlı Devleti’ne hücum etmektedirler. Birinci kol, İslam’a düşmanlıklarını açıktan ortaya koyamayan ve bunu Osmanlı düşmanlığı adı altında yürüten din ve tarih düşmanlarıdır. Bunlar, kusurlarıyla birlikte, İslam’ı hayatın ... Devamını Oku »

Harem Konusu Kasten Çarpıtılıyor

Harem, fantezi yeri değildir.

Evvela, her konuda olduğu gibi, Osmanlı padişahlarının aile hayatı konusunda da büyük tahrifatlar ve yanlış izahlar bulunmaktadır. Bir kısım ilim adamlarının yanlış izah ve beyanları, maalesef turizm ve seyahat acentalarının kitaplarına ve turizm rehberlerine kadar yayılmıştır. Yapılan çarpıtmalardan birini özetlemek müşahhas bir misal olacaktır. Mesela İslam hukukunda hür bir kadın ile mahrem kadınlar ve cariyelerin avret mahallerinin farklı olması fıkıh kitaplarında ... Devamını Oku »